Zippo Satin Chrome

 
Zippo Satin Chrome
 
 Other Views - Click on the image to change view